Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες έρχονται και ο άνθρωπος χάνεται: Μείζον εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα !!!

Η νέα τάση της εποχής που έρχεται όχι για να διευκολύνει αλλά για να δημιουργήσει προβλήματα είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα. Ένα έγγραφο που θα μετατρέψει τους ανθρώπους σε αριθμούς και θα ελέγχει την κάθε κίνηση των πολιτών.
Μὲ τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ποὺ λειτουργεῖ μονάχα μὲ τὸν ΑΜΚΑ, ἀναβιώνουν τὶς ἐποχὲς τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς. Κάποιοι νοιάζονται καὶ βιάζονται γιά… τὸ καλό μας!!!
Γράφει ὁ Ἄγγελος Πιλάτης,
ε.γ. ΙΝΚΑ
Στὴν Ἑλλάδα τῆς πείνας, τῆς φτώχειας καὶ τῆς ἀνεργίας, μέσα στὸ 2019 ἕνα νέο χαράτσι ἐπιβάλλεται στὸν Ἑλληνικὸ λαό! Πολὺ σύντομα θὰ κληθοῦμε νὰ πληρώσουμε ὁ καθένας μας, περισσότερο ἀπὸ 20 Εὐρὼ (10 Εὐρὼ γιὰ τὸ κόστος τῆς ταυτότητας καὶ 10 Εὐρὼ γιὰ τὴ φωτογραφία) γιὰ νὰ ἀλλάξουμε τὶς ταυτότητές μας σὲ νέες ἠλεκτρονικές, βιομετρικές, μὲ τσιπάκι, ποὺ χαρακτηρίζονται «ρουφιάνοι» ἢ ἀλλιῶς «ὁ Μεγάλος Ἀδελφὸς» ἀπὸ τοὺς εἰδικούς.
Τὰ στελέχη τοῦ Ὑπουργείου Διοικητικῆς Μεταρρύθμισης μᾶς εἶχαν ἐνημερώσει ὅτι δὲν χρειάζεται καμία νέα ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα γιὰ νὰ λειτουργήσει τὸ Δημόσιο καὶ νὰ ἐξυπηρετήσει τὸν πολίτη σὲ ὅλες του τὶς δραστηριότητες. Τὸ κόστος τῶν 80 ἑκατομμύριων Εὐρὼ φαινόντουσαν πολλὰ στὴν κυβέρνηση πρὶν δυόμιση χρόνια (2016), ἐνῶ τὰ σημερινὰ 350 ἑκατομμύρια Εὐρὼ πῶς; Συνολικὰ ἡ ὅλη διαδικασία θὰ κοστίσει 180 ἑκατομ. Εὐρὼ σὺν τὰ 350 ἑκατομ. πού ἀνάφερε ἡ κυβέρνηση δηλαδὴ περισσότερο ἀπὸ μισὸ δισεκατομμύριο Εὐρώ!!! Ἐπιπροσθέτως ἔχουν δαπανηθεῖ περισσότερα ἀπὸ 8 δισεκ. Εὐρὼ γιὰ τὴ ἀνάπτυξη τῆς Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης. Τὸ ὅλο πακέτο ἀνέρχεται στὰ 8,5 δισεκ. και πλέον εὐρώ, τὴν στιγμὴ ποὺ γιὰ νὰ ἐξοικονομήσουν 1 ἑκατομ. Εὐρὼ κόβουν χωρὶς κανένα δισταγμὸ μισθοὺς καὶ συντάξεις. Δεδομένου τῆς ὑπάρχουσας νομοθεσίας κάθε 15 χρόνια θὰ μπαίνουμε στὴν ἴδια διαδικασία ἀλλαγῆς τῶν ταυτοτήτων καὶ ἐπειδὴ θεωρεῖται ταξιδιωτικὸ ἔγγραφο τὰ 15 γίνονται 5 χρόνια, θὰ δίνουμε 180 ἑκατομ. Εὐρὼ γιὰ νὰ ἀλλάζουμε τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες.

Μὲ τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα ποὺ λειτουργεῖ μονάχα μὲ τὸν ΑΜΚΑ, ἀναβιώνουν τὶς ἐποχὲς τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς ποὺ στὰ στρατόπεδα συγκέντρωσης οἱ Γερμανοὶ Ναζιστὲς ἀριθμοποιοῦσαν τὸν ἄνθρωπο, πρὶν τὸν στείλουν στὰ κρεματόρια γιὰ σαπούνι.
Ἡ ὑποχρεωτικὴ ἄχρηστη γιὰ τὸ λαὸ ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, εἶναι ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο γιὰ ὅποιον ἐπιδιώκει τὸν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν πολιτῶν, αὐτὸς ὁ
ὁλοκληρωτισμὸς δὲν ἔχει τόπο στὴ χώρα ποὺ ἀνακάλυψε τὴν δημοκρατία. Ἡ ταυτότητα αὐτὴ ἐξαφανίζει κάθε μορφὴ ἐλευθερίας, τὴν ἀτομικότητά μας, τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητας. Μᾶς ταπεινώνουν θεωρώντας μας ὅλους τρομοκράτες καὶ φοροφυγάδες. Καλὸ θὰ ἦταν νὰ κοιτάξουν τὰ μοῦτρα τους στὸν καθρέπτη, γιὰ νὰ διαπιστώσουν τὸ πῶς τρομοκρατοῦν τὸν λαὸ καὶ ἀκόμη γιὰ τὸ ποιοὶ φοροδιαφεύγουν μὲ τὶς offshore ἐπιχειρήσεις τους καὶ προπαντὸς γιά τό ποιοί καί πῶς νομιμοποιοῦν τὶς μίζες.
Δὲν μᾶς φτάνει λοιπὸν ἡ ἠλεκτρονικὴ ὑποδούλωση ποὺ ἐφαρμόζεται μὲ τὴν ὑπέρογκη φορολόγηση, τὶς κατασχέσεις τραπεζικῶν λογαριασμῶν, τοὺς πλειστηριασμούς, φτωχοποιώντας τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Δὲν ἀρκοῦνται στὸ ξεπούλημα τῆς Δημόσιας περιουσίας, δηλαδὴ τῆς περιουσίας ποὺ ἀνήκει στὸ λαὸ καὶ σὲ καμία περίπτωση στὴν διαχείριση τοῦ Ὑπερταμείου. Δὲν ἀρκοῦνται στὴν κατάργηση τῶν μετρητῶν, ἐπιβάλλοντας τὴν χρήση τραπεζικῶν καρτῶν γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἀφορολόγητου καὶ χαρίζοντας 12 ἑκατομ. εὐρὼ τὸ χρόνο, σὲ φορολοταρίες, ἀπὸ τὰ χρήματα τῶν ἐξαντλημένων φορολογούμενων, ἀντὶ νὰ τὰ διαθέσουν στὴν Ὑγεία καὶ στὴν Παιδεία. Δὲν ἀρκοῦνται στὸ ξεπούλημα τῆς ἱστορίας μας, ὀνομάζοντας Μακεδόνες τοὺς Σλάβους. Δὲν ἀρκοῦνται στὰ ἄθλια ἀνθελληνικὰ βιβλία ποὺ διδάσκουν τὰ παιδιά μας, ποὺ τὰ ἀποκόβουν ἀπὸ τὶς ρίζες μας. Δὲν ἀρκοῦνται στὴν ἠλεκτρονικὴ συνταγογράφηση, ποὺ μαζὶ μὲ τὴν εἰκαζόμενη συναίνεση, δηλαδὴ τὴν αὐτόματη δωρεὰ ὀργάνων, μᾶς μετατρέπουν σὲ θύματα τῆς «ἄρχουσας τάξης», δηλαδὴ τῶν οἰκονομικῶν εὔπορων, ὅπου θὰ μᾶς ἐξαφανίζουν γιὰ νὰ μᾶς ἁρπάξουν ἕνα νεφρό. Δὲν ἀρκοῦνται στὴ μὴ φύλαξη τῶν συνόρων, μὲ τὶς παραβιάσεις τῶν γειτόνων μας, ἀλλὰ καὶ μετατρέποντας τὴν Ἑλλάδα σὲ κέντρο διερχομένων, ἐγκλωβίζοντάς τους στὶς σύγχρονες Ναζιστικὲς φυλακές, τὰ Hot Spot. Δὲν ἀρκοῦνται ποὺ ἡ διεφθαρμένη Γερμανία ἀποφασίζει γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιές. Δὲν ἀρκοῦνται στὸ περιουσιολόγιο – κτηματολόγιο, ποὺ ὅτι δὲν δηλώνεται θὰ κατάσχεται, ὅπως κατάσχουν τὶς οἰκονομίες μας ἀπὸ τοὺς τραπεζικοὺς λογαριασμούς, ὅπως κατάσχουν τὴν περιουσία μας καὶ τώρα ἐπιδιώκουν νὰ ἁρπάξουν καὶ τὴν 1η κατοικία!
Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω μᾶς φέρνουν καὶ τὴ νέα ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα, ποὺ εἶναι τρωτὴ σὲ κάθε χάκερ ὑψηλῆς τεχνολογίας, θὰ κινδυνεύουμε ἀκόμα καὶ στὸν δρόμο, μὲ ἀνεπανόρθωτες συνέπειες, ἐπειδὴ θὰ ἔχει ἀπόρρητες προσωπικὲς πληροφορίες, ὅπως τὰ βιομετρικὰ χαρακτηριστικά.
Λέμε ΟΧΙ στὴ ταυτότητα ποὺ μᾶς ξεγυμνώνει, μᾶς ὑποδουλώνει, μᾶς ἐκβιάζει ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ ΟΧΙ εἶναι μεῖζον ἐθνικὸ θέμα, ἐπειδὴ ἡ ἐλευθερία δὲν χαρίζεται, τὸ ΟΧΙ εἶναι ἐπιτακτικὸ ἀπὸ ὅλο τὸν Ἑλληνικὸ λαό.
Μέσα στὸ πλαίσιο αὐτὸ τὸ ΙΝΚΑ (Ἰνστιτοῦτο Καταναλωτῶν) μὲ τὰ περισσότερο ἀπὸ 120,000 μέλη ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, ἔχει ἤδη δεχθεῖ πληθώρα καταγγελιῶν πολιτῶν, σχετικὰ μὲ τὴν κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση ἀλλαγῆς τῶν ταυτοτήτων ὅλων τῶν Ἑλλήνων μέσα στὸ 2019. Σχεδιάζει νὰ συμμετάσχει καὶ νὰ διοργανώσει, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν συνεργασία φορέων καὶ συλλόγων ἀπ’ ὅλη τὴν Ἑλλάδα, πανελλήνιες συγκεντρώσεις – διαμαρτυρίες (ἀντίστοιχες μ’ αὐτὲς ποὺ ἔγιναν γιὰ τὸ ξεπούλημα τῆς ἱστορίας τῆς Μακεδονίας μας μὲ τὴ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν) ἐνάντια τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων ἀλλὰ καὶ τοῦ λεγόμενου Ἐθνικοῦ περιουσιολογίου. Χρονικὰ ἐκτιμᾶται πρὸς στὸ τέλος τοῦ Φεβρουαρίου ἢ τὶς ἀρχὲς Μαρτίου 2019, στὴν Ἀθήνα καὶ ὕστερα πιθανότατα καὶ στὴ Θεσσαλονίκη.
Καλοῦμε ὅλα τὰ πολιτικὰ κόμματα νὰ πάρουν τώρα θέση γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν ἠλεκτρονικὴ ταυτότητα παρακολούθησης, ποὺ θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἕνα ζήτημα σπουδαιότερης σημασίας ἀπὸ τὸ ξεπούλημα τοῦ ὀνόματος τῆς Μακεδονίας μας, ἐπειδὴ διακυβεύεται ἡ ἴδια μας ἡ ἐλευθερία.
Παράλληλα περιμένουμε τὶς ἀποφάσεις τῶν δικαστηρίων, ἀφοῦ βρίσκονται σὲ ἐκκρεμότητα οἱ προσφυγὲς στὴν δικαιοσύνη, ἀπὸ συνεργαζόμενους φορεῖς, κατὰ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων παρακολούθησης. Οἱ δικαστὲς πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι ἂν τυχὸν ἐπιτρέψουν τὴν ἔκδοση τῶν ταυτοτήτων χαφιέδων, θὰ ἀνοίξουν τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου! Ἡ ἐθνικὴ καί διεθνής κατακραυγή, θὰ τοὺς βαραίνει γιὰ τὰ ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς τους. Κι αὐτό ἐπειδὴ σὲ ὅλα τὰ κράτη σέβονται τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν ἰδιωτικότητα , ἐπειδὴ τὸ Σύνταγμα καὶ οἱ διεθνεῖς χάρτες προστατεύουν τὴν προσωπικὴ ζωὴ τῶν πολιτῶν.
(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Στύλος Ορθοδοξίας – 12/01/2019)