Σελίδες

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» γιά τό συνυποσχετικό στήν Χάγη !!!

 


Tοῦ Μανωλη Κοττακη

     Γεωπολιτική ἄσκησις ἡ σύνθεσις τοῦ νέου Κοινοβουλίου • Πλειοψηφία 3/5 ἀπαιτεῖται βάσει τοῦ Συντάγματος γιά παραπομπή θεμάτων ἐθνικῆς κυριαρχίας στό Διεθνές Δικαστήριο • Στήν κρίση του, ΑΟΖ, ὑφαλοκρηπίς καί ἀποστρατιωτικοποίησις, συμφώνως πρός τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῆς Κούβας • Σύμφωνο μή ἐπιθέσεως καί διαφοροποιημένα χωρικά ὕδατα κατά τό πρότυπο Σημίτη, τό πρῶτο βῆμα • Πρόκριμα γιά τήν συμφωνία τό συνυποσχετικό μέ τήν Ἀλβανία, γιά τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς «θυσιάζει» τόν Μπελέρη • Ὁ ρόλος τῶν 4 μειονοτικῶν βουλευτῶν τῆς Θράκης • Γιατί τό κόμμα «Νίκη» συζητήθηκε στήν σύσκεψη τῶν Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν ὑπό τήν κ. Σακελλαροπούλου • Στό Ἅγιον Ὄρος ὁ Πρωθυπουργός

       Σέ γεωπολιτική ἄσκηση μέ εὐρύτερες ἀτλαντικές καί εὐρωπαϊκές διαστάσεις ἐξελίσσεται ἡ προεκλογική ἐκστρατεία γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Ἰουνίου. Ἄν καί τά φῶτα τῆς δημοσιότητας ἔπεσαν, πρῶτον, πάνω στήν ἀποκάλυψη τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ΝΔ Ἄδωνι Γεωργιάδη γιά τόν κρυφό στόχο τῆς ἐπίτευξης πλειοψηφίας 180 ἑδρῶν καί πεντακομματική Βουλή, γιά μιά ἀμιγῶς φιλελεύθερη ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος (τό σενάριο εἶναι ὑπαρκτό, παρά τίς διαψεύσεις), καί, δεύτερον, στόν ἀνταγωνισμό ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ γιά τήν ἐπίζηλη δεύτερη θέση τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὁ ἀριθμός «180» –αὐτοδύναμος ἤ ἀθροιζόμενος– ἀφορᾶ σέ ἕνα ἄλλο ἀπόρρητο σχέδιο: Τό σχέδιο παραπομπῆς μέρους τῶν ἑλληνοτουρκικῶν διαφορῶν, ὅπως ἡ ΑΟΖ, ἡ ὑφαλοκρηπῖδα καί ἡ ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου, στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης.

      Σύμφωνα μέ τά ὁριζόμενα στό ἄρθρο 28 παρ. 2 καί 3 τοῦ Συντάγματος, «Γιά νά ἐξυπηρετηθεῖ σπουδαῖο ἐθνικό συμφέρον καί νά προαχθεῖ ἡ συνεργασία μέ ἄλλα κράτη, μπορεῖ νά ἀναγνωρισθοῦν μέ συνθήκη ἤ συμφωνία σέ ὄργανα διεθνῶν ὀργανισμῶν ἁρμοδιότητες πού προβλέπονται ἀπό τό Σύνταγμα. Γιά τήν ψήφιση τοῦ νόμου πού κυρώνει αὐτήν τήν συνθήκη ἤ συμφωνία ἀπαιτεῖται πλειοψηφία τῶν τριῶν πέμπτων τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν. (…) Ἡ Ἑλλάδα προβαίνει ἐλεύθερα μέ νόμο πού ψηφίζεται ἀπό τήν ἀπόλυτη πλειοψηφία τοῦ ὅλου ἀριθμοῦ τῶν βουλευτῶν σέ περιορισμούς ὡς πρός τήν ἄσκηση τῆς ἐθνικῆς της κυριαρχίας, ἐφόσον ὑπαγορεύεται ἀπό σπουδαῖο ἐθνικό συμφέρον, δέν θίγει τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καί τίς βάσεις τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος καί γίνεται μέ βάση τίς ἀρχές τῆς ἰσότητος καί μέ τόν ὅρο τῆς ἀμοιβαιότητος».

      Στήν παράγραφο 2 τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ Συντάγματος ἐντάσσεται τό συνυποσχετικό γιά τήν παραπομπή τῆς διαφορᾶς μας μέ τήν Τουρκία στήν Χάγη, καθώς καί ἄλλων «συναφῶν θεμάτων», ἐφόσον αὐτά προκύψουν ἀπό τίς διαπραγματεύσεις πού θά διεξαγάγουν ἀνά δυάδες ἀρχικῶς οἱ δύο νέοι ὑπουργοί Ἐξωτερικῶν τῆς Ἑλλάδας (πιθανός ὁ Κωστῆς Χατζηδάκης) καί τῆς Τουρκίας (πιθανός ὁ Ἰμπραήμ Καλίν) καί, ἀκολούθως, οἱ δύο νέοι ἡγέτες πού θά προκύψουν ἀπό τίς ἐκλογές: οἱ κύριοι Μητσοτάκης καί Ἐρντογάν, ὡς φαίνεται. Στήν παράγραφο 3 τοῦ ἄρθρου 28 τοῦ Συντάγματος θά μποροῦσαν νά περιληφθοῦν, γιά νά δοθεῖ ἔμφαση (ἡ κανονική διαδικασία προβλέπει τήν ἔκδοση Προεδρικοῦ Διατάγματος), οἱ μονομερεῖς ἀποφάσεις τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἐπέκταση τῶν χωρικῶν μας ὑδάτων ἕως τά 12 ναυτικά μίλια μέ γεωγραφική διαφοροποίηση (κατά τό πρότυπο Σημίτη-Ροζάκη-Παμπούκη τοῦ 2003 ), ὥστε νά ἀνοίξουν θαλάσσιοι διάδρομοι στό Αἰγαῖο γιά τήν τουρκική ναυσιπλοΐα καί τίς τουρκικές ἔνοπλες δυνάμεις.

Οἱ ἄξονες τοῦ σχεδίου γιά τά ἑλληνοτουρκικά στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο

      Ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει τούς ἄξονες τοῦ σχεδίου γιά τά ἑλληνοτουρκικά στό Αἰγαῖο καί τήν Μεσόγειο, καί σᾶς τό παρουσιάζει, γιά νά γίνει κατανοητό στό εὐρύ κοινό, γιατί ἔχει μείζονα σημασία γιά τούς συμμάχους μας, γιά τούς γείτονές μας, γιά τό πολιτικό μας σύστημα καί γιά τόν ἑλληνικό λαό ἡ σύνθεση τοῦ νέου Κοινοβουλίου. Ἡ ἐξουσιοδότηση πού θά κληθοῦν νά δώσουν οἱ ἐθνοπατέρες μας, προκειμένου νά ἀχθοῦν κρίσιμα θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας στήν Χάγη, ἀπαιτεῖ 180 ψήφους. Κρίσιμες γιά τήν ἐπίτευξη ἤ μή τῆς πλειοψηφίας αὐτῆς θά ἀποτελέσουν ἡ ἀρχιτεκτονική τοῦ Κοινοβουλίου (ἀπό πεντακομματική ἕως ὀκτακομματική), ἡ στάση τῶν τεσσάρων μουσουλμάνων βουλευτῶν τῆς Θράκης πού ἀνήκουν στό ΠΑΣΟΚ καί στόν ΣΥΡΙΖΑ (οἱ τρεῖς εἶναι ἐρντογανικοί, ὁ ἕνας κεμαλικός εὐρωπαϊστής), καθώς καί ἡ εἴσοδος ἤ μή τῶν κομμάτων «Νίκη», «Πλεύση Ἐλευθερίας» καί «ΜέΡΑ25» (χαίρει ἐκτιμήσεως στό Λονδῖνο).

Κρίσιμη θά εἶναι ἐπίσης ἡ στάση τοῦ ἰδίου τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν, εἰδικῶς ἄν κατά τήν τελευταία του θητεία κάνει λελογισμένη δυτική στροφή καί ἀπελευθερώσει πολιτικούς κρατουμένους, προκειμένου νά διορθώσει τό προφίλ του στήν Οὐάσιγκτον πρός ἀπόσπαση ἀνταλλαγμάτων.

Τό ἀπόρρητο σχέδιο «180» προβλέπει

1 Συνάντηση κορυφῆς μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν, Ἑλλάδος καί Τουρκίας, στήν ὁποία θά συμφωνηθεῖ ἡ ἐγκατάλειψη τῶν διερευνητικῶν ἐπαφῶν καί, ἀντί αὐτῶν, οἱ ἀπ’ εὐθείας διαπραγματεύσεις, φαινομενικά χωρίς τήν μεσολάβηση τρίτου (κατά τό πρότυπο τῶν Πρεσπῶν), σέ ἐπίπεδο ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν.

2 Στόχος τῶν διαπραγματεύσεων-ἐξπρές θά εἶναι σέ πρώτη φάση ἡ ὑπογραφή συμφώνου μή ἐπίθεσης μεταξύ τῶν δύο χωρῶν, γιά νά βελτιωθεῖ ἡ ἀτμόσφαιρα καί νά ἐπιτευχθεῖ ἡ ἐπίλυση τοῦ ζητήματος τῶν χωρικῶν ὑδάτων. Ἡ Ἑλλάς, ἐπειδή πρόκειται γιά μονομερές δικαίωμα, δέν θά ζητήσει τήν συναίνεση τῆς Ἄγκυρας, ἀλλά τήν κατανόησή της. Σύμφωνα μέ τό σχέδιο, θά ἐπεκτείνει τά χωρικά της ὕδατα στά 12 μίλια στίς ἀκτές τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδας, στίς ἀκτές τῆς Εὔβοιας καί στίς ἀκτές νοτίως τῆς Κρήτης. Ἐνῶ θά αὐξήσει τά χωρικά της ὕδατα κατά τρόπο διαφοροποιημένο ἀνά περιοχή στά 7 ἤ τά 9 μίλια, ὥστε νά διευκολύνει τήν Τουρκία νά ἀποκτήσει διαδρόμους ἰδιοκτησίας της γιά τήν ναυσιπλοΐα της καί τό πολεμικό ναυτικό της σέ ὅλο τό Αἰγαῖο.

Ἀκόμη καί στό μέσον του, δυτικά τοῦ 25ου μεσημβρινοῦ, στίς πλάτες τῆς ἄμυνας τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου. Μέ ὅ,τι αὐτό μπορεῖ νά σημαίνει στό βαθύ μέλλον, ἄν δέν μᾶς καλύπτει τό Σύμφωνο Μή Ἐπίθεσης.

Τό θέμα τῶν χωρικῶν ὑδάτων ἔχει ἐπίσης τεράστια σημασία γιά τό ζήτημα τῆς ναυσιπλοΐας στά Στενά τοῦ Βοσπόρου, πού ἐπηρεάζει ἄμεσα τίς ρωσσοτουρκικές καί τίς ἀμερικανορωσσικές σχέσεις.

3 Ψήφιση συνυποσχετικοῦ Ἑλλάδος-Τουρκίας γιά τήν παραπομπή τῶν δύσκολων πρός ἐπίλυση διαφορῶν στό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης, προκειμένου νά ἀποφύγουν τήν πολιτική εὐθύνη γιά τήν τελική λύση οἱ δύο κυβερνήσεις.

Σέ αὐτό προτείνεται νά ἐνταχθοῦν οἱ διαφορές γιά τήν Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη καί τήν Ὑφαλοκρηπῖδα, καθώς καί τό αἴτημα τῆς Τουρκίας γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νήσων. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στό συνυποσχετικό, ἡ Ἑλλάδα θέλει προηγουμένως νά καταλήξει σέ ὑπογραφή συνυποσχετικοῦ μέ τήν Ἀλβανία γιά τίς θαλάσσιες ζῶνες, καί γιά αὐτό εἶναι, δυστυχῶς, ὑποτονική στό ζήτημα τῆς φυλάκισης τοῦ μειονοτικοῦ δημάρχου Χειμάρρας Φρέντι Μπελέρη. (Στήν οὐσία, τόν θυσιάζει. Ἄν καί τό μεῖζον θέμα στήν περιοχή δέν εἶναι μόνον ἡ ἑλληνική καταγωγή του, ἀλλά κυρίως τό ποιός ἐλέγχει τήν ἀδειοδότηση τῶν οἰκοπέδων τῆς Χειμάρρας.) Τό Διεθνές Δικαστήριο θά κληθεῖ νά ὁριοθετήσει ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα μέ βάση τίς διεθνεῖς συμφωνίες Ἑλλάδος-Αἰγύπτου, Ἑλλάδος-Ἰταλίας, Ἑλλάδος-Ἀλβανίας καί Τουρκίας-Λιβύης (παράνομο μνημόνιο).

Ἀκανθῶδες καί εὐαίσθητο εἶναι τό μέγα ζήτημα τῆς ἀποστρατιωτικοποίησης τῶν νήσων πού, κατά τήν Τουρκία, ὑπαγορεύεται ἀπό τήν Διεθνῆ Συνθήκη τῶν Παρισίων τοῦ 1947. Ἀκανθῶδες, γιατί ἡ Ἑλλάς καλεῖται νά ἄρει τίς ἐπιφυλάξεις τῶν Κρατεροῦ Ἰωάννου καί Εὐάγγελου Βενιζέλου στήν δικαιοδοσία τοῦ Διεθνοῦς Δικαστηρίου τῆς Χάγης, ὅταν πρόκειται γιά θέματα ἐθνικῆς κυριαρχίας (γκρίζες ζῶνες) καί ἐθνικῆς ἄμυνας. Ἀκανθῶδες ἐπίσης, γιατί τρίτες δυνάμεις εἰσηγοῦνται στήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία τό μοντέλο Κέννεντυ στήν κρίση τῶν πυραύλων τῆς Κούβας. Ἤδη προγραμματίζεται μάλιστα γιά τόν Ἰούλιο στήν περιοχή ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν τῶν ΗΠΑ Ἄντονυ Μπλίνκεν καί τοῦ εἰδικοῦ μεσολαβητῆ γιά θέματα ἐνέργειας Ἄμος Χοκστάιν. Ἐνῶ ὁ ὑπερδραστήριος Ἀμερικανός πρέσβυς Τζώρτζ Τσούνης (πού μέ διαρροές στήν «Καθημερινή» διέψευσε ὅτι ἦταν ἐνήμερος γιά τό ἀποτέλεσμα τῶν 20 μονάδων τῆς διαφορᾶς ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ ἀπό τίς…18 Μαΐου) δήλωσε προσφάτως ὅτι οἱ διαφορές Ἑλλάδος-Τουρκίας δέν εἶναι ἀξεπέραστες, ὅπως οἱ διαφορές Ἰσραήλ-Παλαιστίνης καί ἐν πάσῃ περιπτώσει κανένα ἀπό τά δύο κράτη δέν ἔχει 100% δίκαιο.

Σύμφωνα, λοιπόν, μέ τίς ἰδέες πού εἰσφέρουν οἱ σύμμαχοί τους, χωρίς νά ἀναμειγνύονται εὐθέως στήν διαπραγμάτευσή μας, τό ἰδεῶδες εἶναι τό μοντέλο Τζών Κέννεντυ. Ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ τό 1962 ἀποδέχθηκε μυστικά τήν ἀπομάκρυνση ἀμερικανικῶν πυραύλων πού εἶχαν ἐγκατασταθεῖ σέ τουρκικό ἔδαφος μετά τήν δημιουργία ἀπό τόν Νικήτα Χρουστσώφ βάσεων ἐγκατάστασης καί ἐκτόξευσης σοβιετικῶν πυραύλων ἀπό τό ἔδαφος τῆς Κούβας πρός τό ἔδαφος τῶν ΗΠΑ. Τό αὐτό μοντέλο ταυτόχρονου ἀφοπλισμοῦ προτείνεται σήμερα στήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία. Νά ἀποσύρει ἡ Ἑλλάδα ὅποιους «ἐπιθετικούς», κατά τήν Τουρκία, πυραύλους διατηρεῖ στά νησιά τοῦ Αἰγαίου, ὑπό τόν ὅρο τῆς ἀπόσυρσης τῆς Τέταρτης Στρατιᾶς ἀπό τά παράλια τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.

Ἔχει σημασία ὅτι ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στήν τελευταία του συνέντευξη στόν Alpha ἐπέμεινε ὅτι «κανένας Ἕλληνας πρωθυπουργός, καί σίγουρα ὄχι ἐγώ, δέν πρόκειται νά συζητήσει στόν διάλογο θέματα ἀποστρατιωτικοποίησης καί κυριαρχίας νησιῶν». Εἶναι εἰλικρινής. Εἶναι ὅμως ἄγνωστο πῶς θά ἀντιδράσει στήν δυτική πίεση, πού ἐπιθυμεῖ τήν ἀποστρατιωτικοποίηση, γιά νά καταστήσει τά νησιά τοῦ Αἰγαίου οὐδέτερη πράσινη ζώνη μεταφορᾶς ἐνέργειας πρός τόν Βορρᾶ, ἄν τό αἴτημα εἶναι νά κρίνει τήν ὑπόθεση τό Διεθνές Δικαστήριο τῆς Χάγης. Σέ αὐτό, ἐνῶ πᾶμε μόνον γιά ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα, οἱ Τοῦρκοι ἴσως ζητήσουν προδικαστικά νά κριθεῖ τό ζήτημα τῆς κυριαρχίας τῶν νησιῶν μέ βάση τήν Λωζάννη, προκειμένου νά ξεκαθαριστεῖ ἀπό ποιό σημεῖο τοῦ ἐδάφους τῆς ἑλληνικῆς ἐπικράτειας θά χαραχθοῦν οἱ γραμμές βάσης γιά τήν ὁριοθέτηση.

Ὑπό τό φῶς αὐτῶν τῶν δεδομένων, ἡ σύνθεση τοῦ νέου κοινοβουλίου καί, κυρίως, ὁ ἀριθμός τῶν κομμάτων πού θά κληθοῦν νά συμμετάσχουν σέ αὐτό εἶναι κρίσιμης γεωπολιτικῆς καί ἐθνικῆς σημασίας. Ὁ Πρωθυπουργός ἔδειξε στήν συνέντευξή του στόν Alpha ρεαλισμό γιά τό ἀποτέλεσμα, φθάνοντας νά μιλήσει γιά τήν πιθανότητα ἀκόμη καί ἀνάδειξης ὀκτακομματικῆς Βουλῆς. Ἐνῶ σαφέστατα προτιμᾶ τήν πεντακομματική, γιατί χρειάζεται τό 180 ἤ κάτι κοντά στό 180 καί γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση-σόκ πού ἑτοιμάζει, ὅσο καί γιά τήν ὑπερψήφιση σέ ὕστερο χρόνο τοῦ δύσκολου συνυποσχετικοῦ. Ὡστόσο, αὐτό εἶναι δύσκολο. Τά ἐκτός Βουλῆς κόμματα συγκέντρωσαν τό 16% τῶν προτιμήσεων τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος καί ψηφίστηκαν ἀπό 1 ἑκατομμύριο πολῖτες! Τό 1% ἀπό αὐτό τό 16%, ἄν μετακινηθεῖ ἰσομερῶς, ἀρκεῖ γιά νά μποῦν στήν Βουλή τά κόμματα «Νίκη», «Πλεύση Ἐλευθερίας», «ΜέΡΑ25». Ἀλλοιώσεις τῆς τάξης τοῦ 0,5% δέν ἀρκοῦν γιά νά ἀποτρέψουν τήν εἴσοδό τους.

«Ἀγκάθι» τό πατριωτικό κόμμα «Νίκη»

Ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» γνωρίζει ὅτι ἡ ΝΔ σιωπηρῶς θά ἐπιχειρήσει νά ἀποδυναμώσει τό ὑπερσυντηρητικό πατριωτικό κόμμα «Νίκη», χωρίς νά τοῦ ἐπιτεθεῖ κατά μέτωπο σέ πρώτη φάση. Ὁ κύριος Μητσοτάκης μελετᾶ τήν ἰδέα νά ἐπισκεφθεῖ τό Ἅγιον Ὄρος, ὅπου εὑρίσκεται ἡ καρδιά τῆς πνευματικῆς ἐπιρροῆς τῶν ψηφοφόρων τῆς «Νίκης». Προηγήθηκε, πρίν ἀπό τίς ἐκλογές, στήν μοναστική κοινότητα τοῦ Ἄθω –γιά τόν ἴδιο λόγο– ἐπίσκεψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη καί τοῦ ὑφυπουργοῦ Γιάννη Μπρατάκου. Ἡ «Ἑστία τῆς Κυριακῆς» γνωρίζει ἐπίσης ὅτι πολιτικός ἀρχηγός ἔθεσε τό θέμα τοῦ κόμματος «Νίκη» ἐκτός πρακτικῶν στήν σύσκεψη τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν, ἰσχυριζόμενος ὅτι ὑποστηρίζεται ἀπό κέντρα ἐκτός Ἑλλάδος. Καί, σύμφωνα μέ τίς διαρροές συνεργατῶν του, συνεφώνησαν καί οἱ ἄλλοι ἀρχηγοί. Μέ τήν προσθήκη ὅτι τό ἔργο τῆς ἀποδόμησής του θά τό ἀναλάβουν οἱ κατά τόπους μητροπολῖτες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Στίς ἑλληνικές διπλωματικές ἀρχές δέν ἔχουν φθάσει τέτοιες πληροφορίες μέχρι στιγμῆς. Τό γεγονός εἶναι, πάντως, ἐνδεικτικό. Ἐάν μετά τό «δημοκρατικό τόξο» ἐπιχειρεῖται ἡ δημιουργία καί «συμμαχικοῦ τόξου», γιά νέο ἀποκλεισμό κόμματος γιά τήν διαμόρφωση τῶν συσχετισμῶν τοῦ Κοινοβουλίου, πού συνδέονται καί μέ τό συνυποσχετικό καί μέ τήν ἀναθεώρηση τοῦ Συντάγματος, κάτι δέν πάει καλά στήν Ἑλληνική Δημοκρατία. Ἄς εὐχηθοῦμε πώς ὄχι καί πώς ὅλα εἶναι διαδόσεις.

Εφημερίς Εστία estianews

Τετάρτη 17 Μαΐου 2023

ΦΟΒΕΡΟΣ !!! ΚΑΙ ΤΡΟΜΕΡΟΣ !!! ΜΕ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ !!! Ο ΘΗΒΑΙΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΑΜΕΑ , ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ !!!


Έγραψε Ιστορία και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑΜΕΑ  
( 11 - 13 / 5 / 2023 ) στο Καυτατζόγλειο Στάδιο τής Θεσσαλονίκης  , ο Καταπληκτικός Θηβαίος Παγκόσμιος !!! Πρωταθλητής τού  Ντουμπάι ( 2009 dubai ) Παναγιώτης Εμμανουηλίδης !!!
Συγκεκριμένα αγωνίστηκε στα 400 m  οπου τερμάτισε    3ος με χρόνο 60 '' κατακτώντας το Χάλκινο Μετάλλιο , ενώ στα 800 m κατέκτησε την Πρώτη Θέση !!! και το Χρυσό !!! Μετάλλιο  με χρόνο 2.25.0 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αγαπητός !!! σέ ολη τη Θήβα Παναγιώτης δοκίμασε νέες αποστάσεις , αλλά ως συνήθως , πρόσθεσε Νέα Μετάλλια στην εντυπωσιακή του Συλλογή .
Ο Παναγιώτης αγωνίζεται με τα χρώματα τού Διαγόρα , ο οποίος Υποστηρίζει , δυναμικά την Συμμετοχή τού Παναγιώτη , ( με  την Τεχνική Υποστήριξη τού Αξιου  Προπονητή Νίκου Τόλη ) αλλά και αλλων Κορυφαίων Αθλητών ΑΜΕΑ  , σέ  Πανελλήνιες , Ευρωπά'ι'κες και Παγκόσμιες Διοργανώσεις !!!
Ανήκει στον Γ.Σ. ΠΙΝΔΑΡΟΣ  τής Θήβας με τον οποίο πραγματοποιεί Αγωνιστική Προετοιμασία εν οψι των Αγωνιστικών του Υποχρεώσεων , εντός και εκτός Ελλάδος , υπό τίς οδηγίες τού Καταξιωμένου Προπονητή του Σπύρου Μπεκρή . 

Τον ερχόμενο Μήνα Ιούνιο ο Παναγιώτης προετοιμάζεται , εντατικά  να Αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου τού Βερολίνου !!! 


Παναγιώτη σέ Ευχαριστούμε !!! με τα Τρομερά !!! Αθλητικά σου Προσόντα !!! κάνεις διάσημη τη Θήβα , τη Βοιωτία , την Ελλάδα !!! αγωνιζόμενος σέ ολο τον Κόσμο !!!


                                                          Δημήτρης ΣοβατζήςΤετάρτη 10 Μαΐου 2023

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ !!! Α.Ο. Η ΘΗΒΑ - ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ : 3 -2 , ΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΕΣ !!! & ΔΕΙΠΝΟ !!!

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ

Δευτέρα 8 Μαΐου 2023
Γραφείο Τύπου Συλλόγου Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών 
Α.Ο. Η ΘΗΒΑ


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας Φιλικός Αγώνας Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών μεταξύ των Γηπεδούχων  τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ και των Φιλοξενούμενων τής Ενωσης Συνδέσμων Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών ΑΘΗΝΩΝ .
Σκοπός τού Αγώνα ήταν η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ των δύο Ομάδων και οι Τιμητικές Απονομές σέ κοινούς γνωστούς Παλαίμαχους Ποδοσφαιριστές .
Πρίν από την έναρξη τού Αγώνα κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή !!! στη Μνήμη τού Αείμνηστου Παλαίμαχου Ποδοσφαιριστή τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ  ,  Αργύρη Μανόπουλου .
Για την Ιστορία μετά από έναν Θεαματικό Αγώνα ο Α.Ο. Η ΘΗΒΑ κέρδισε με σκόρ 3 - 2 .
Διαιτητής τού Αγώνα ήταν ο Γιώργος Μεγαρίτης , Βοηθοί οι Παναγιώτης  Τσακανίκας , Νίκος Σοφός .

Στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι τού Δήμου Θηβαίων κ.κ. Νίκος Κοβάνης , Ανδρέας Χατζησταμάτης , ο Πρώην Δήμαρχος τού Δήμου Θηβαίων , Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ , κ. Νίκος Σβίγγος ,  η Πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου τού Δήμου Θηβαίων, Υποψήφια Βουλευτής Βοιωτίας Κα Εύα Τζουβελέκη Ρεπούσκου , καί ο Δημοτικός Σύμβουλος , τού Δήμου Θηβαίων , Υποψήφιος Δήμαρχος , Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής , τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ κ. Σταμάτης Χαλβατζής 

Μετά το πέρας τού Αγώνα ακολούθησε Δείπνο στο  Κοσμικό Κέντρο '' ΤΖΑΚΙ '' στον Σ.Σ. τής Θήβας , οπου ο Α.Ο. Η ΘΗΒΑ   τίμησε με Αναμνηστικές Πλακέτες τον Παλαίμαχο Σπουδαίο Τερματοφύλακα του , τής Ανόδου την Περίοδο 1982-83 στη Β ' Εθνική Κατηγορία , Νίκο Κασελίμη , όπως και την Ομάδα τής Ενωσης Συνδέσμων Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών ΑΘΗΝΩΝ , την οποία συνόδευε ο Νίκος  Κασελίμης . 

Η  Ενωση Συνδέσμων Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών ΑΘΗΝΩΝ , τίμησε με Αναμνηστική Πλακέτα τον Παλαίμαχο Ποδοσφαιριστή τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ , Γιάννη Ρόκα .

Στο Κοσμικό Κέντρο '' ΤΖΑΚΙ '' παρευρέθηκε ο Υποψήφιος Βουλευτής Βοιωτίας κ. Λάμπρος Σκάρλας .*** Ο Σύλλογος Παλαίμαχων Ποδοσφαιριστών τού Α.Ο. Η ΘΗΒΑ ευχαριστεί τον Δήμο Θηβαίων , πού πρόσφερε το Δείπνο προς τίς δύο Ομάδες , όπως και το Kaffeine  τής Θήβας για την προσφορά των Νερών τού Αγώνα .


Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

ΓΙΟΡΤΗ !!! ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ !!! Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΤΗΣ Ε.Π.Σ.ΒΟΙΩΤΙΑΣ !!! ΜΕΤΑΞΥ : Α.Ο.ΥΠΑΤΟΥ - A.O. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΥ

 

48ος ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ                                                          Σάββατο 6 Μαΐου 2023  ,  Ωρα : 17.30

Σούπερ Ντέρμπι !!! μεταξύ δύο Κορυφαίων Ομάδων τής Βοιωτίας , χαρακτηρίζεται ο ερχόμενος 48ος Τελικός Κυπέλλου Ποδοσφαίρου τής Ε.Π.Σ. Βοιωτίας , ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Μαΐου 2023  και  ωρα : 17.30 στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας  , το οποίο αναμένεται να κατακλυστεί από Φιλάθλους , ολης τής Βοιωτίας . 

Ο τυπικά γηπεδούχος  Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ τής Γ ' Εθνικής Κατηγορίας , πού μετρά πέντε συνεχόμενες συμμετοχές από το 2018 εως σήμερα , και στο πρόσφατο Πρωτάθλημα τερμάτισε στην Δεύτερη Θέση τού Ομίλου με διαφορά ένα βαθμό από τον Πρωταθλητή , Τηλυκράτη  Λευκάδας θα αντιμετωπίσει , τον Αξιο  Πρωταθλητή φέτος τής Α ' Ε.Π.Σ. Βοιωτίας  Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟ , σέ έναν Αγώνα οπου προβλέπεται Συναρπαστικός !!!

Ο  Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ εχει προϊστορία στόν Θεσμό τού Κυπέλλου !!! αφού εχει κατακτήσει δύο Κύπελλα Ε.Π.Σ. Βοιωτίας !!! την περίοδο 2018-19 όταν κέρδισε στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς την ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ με σκόρ : 2 - 0 , και την περίοδο 2021-22 όταν κέρδισε στο Δημοτικό Στάδιο Αλιάρτου , τον ΑΜΒΡΥΣΣΕΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ με σκόρ 5-3 στην διαδικασία των Πέναλτι                ( Κανονικός Αγώνας , Παράταση : 1-1 )

Ο Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ εχει κατακτήσει επίσης δύο Κύπελλα SUPER CUP  Ε.Π.Σ. Βοιωτίας , κερδίζοντας το 2018 στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας 4-0 τον Α.Ο Η ΘΗΒΑ , και κερδίζοντας το 2022 στο Δημοτικό Στάδιο Θήβας 1-0 τον ΚΥΠΑΡΙΣΣΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

*** Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο Ομάδες , 

έχουν Ιδρυθεί το 1976


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Π.Σ.Βοιωτίας

Τελικός Κυπέλλου Ε.Π.Σ. Βοιωτίας 2022-2023 Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ vs Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ
Στον Τελικό Κυπέλλου Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ προκρίθηκαν οι ομάδες , Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ και Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ
Η ομάδα του Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ έφτασε στον Τελικό παίζοντας με τις ομάδες Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ , ΠΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ και ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ με τα εξής αποτελέσματα : (Α.Π.Ο. ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ 0 – 4 Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ ) , ( Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ 2- 1 ΠΑΣ ΚΙΘΑΙΡΩΝ ) και ( ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 0 – 3 Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ )
Η ομάδα του Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ έφτασε στον Τελικό παίζοντας με τις ομάδες Α.Ε. ΔΛΕΣΙΟΥ , Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ και Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ με τα εξής αποτελέσματα : (Α.Ε. ΔΛΕΣΙΟΥ 0 – 5 Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ), (Α.Ο. ΝΙΚΗ ΛΑΦΥΣΤΙΟΥ 0 – 4 Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ ) και (Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ 2 – 0 Α.Ο. ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ )
Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2022-2023 θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΗΒΑΣ στις 06 ΜΑΪΟΥ 2023 και ώρα 17:30
Μετά από κλήρωση τυπικά γηπεδούχος είναι η ομάδα του Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ .
Α.Ο. ΥΠΑΤΟΥ vs Α.Ο. ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΣ
Ευχές για έναν εντυπωσιακό Αγώνα και από τις δύο Ομάδες πού θα συμβάλει στη Γιορτή τού Βοιωτικού Ποδοσφαίρου.
***
Συνέντευξη Τύπου εν όψει Τελικού Κυπέλλου
Εν όψει του Τελικού Κυπέλλου Ε.Π.Σ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2022-2023 που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Θηβών το Σάββατο 06/05/2023 και ωρα 17:30, θα δοθεί Συνέντευξη Τύπου από τον Πρόεδρο της Ε.Π.Σ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ κύριο Νίκα Κωνσταντίνο και από τις ομάδες που συμμετέχουν στον Τελικό “ΑΟ ΥΠΑΤΟΥ” και “ΑΟ ΕΛΛΟΠΙΑΚΟΥ “,
στα γραφεία της ΕΠΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ στη ΘΗΒΑ ,Επαμεινώνδα 120, την Πέμπτη 04/05 και ώρα 19:00.