Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017

ΕΚΔΗΛΩΣΗ !!! ΤΟΥ '' ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΗΒΑ'Ι'ΚΗΣ ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑΣ '' ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΕΙΜΕΝΙΟΥΣ ΒΛΑΧΟΥΣ !!!

                                                           Δημήτρης  Σοβατζής
                                    Email:sovdim@hotmail.com