Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ - ΑΡΧ. ΣΑΒΒΑΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ - ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ , ΛΟΓΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ.....


ΛΟΓΟΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ , ΛΟΓΟΙ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 

Τά ὅρια τῆς ἀγάπης καί ἡ ἀγάπη 
πρός τούς κακούς. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης